Seo tổng lực đảm bảo sẽ giữ bảo mật toàn bộ dữ liệu cá nhân của người tham gia website thích hợp theo qui định của Bộ Luật Dân Sự Nước cùng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và những qui định của pháp luật có liên quan. Nội dung trang chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân (Privacy Page) nêu ngắn gon các hình thức thông tin được Seo Tổng Lực của chúng tôi thu thập được qua trang web này, cách thức chúng tôi sử dụng và điều hành dữ liệu. Trong nội dung trang này nói tới những lợi ích và quyền lợi có liên quan tới việc bảo mật thông tin dịch vụ và dữ liệu bạn cần để thực hiện liên lạc với chúng tôi.

Thông tin cá nhân và cách thức sử dụng

Một số dữ liệu cá nhân khi khách hàng cung cấp, bao gồm họ tên/ tên riêng, địa chỉ liên hệ phường thành thị, bang/tỉnh, mã vùng/ mã bưu điện, quốc gia, số điện thoại (kể cả số điện thoại di động), địa chỉ mail, tên sử dụng ở trên mạng, giới tính, tuổi, tình trạng hôn nhân cùng nhiều thông tin khác như sở thích, mối quan tâm, v.V

Bảo đảm rằng các dữ kiệu cá nhân của bạn chỉ được lấy trong trường hợp bạn tự nguyện đưa dữ liệu thích hợp cho khóa học seo hay dịch vụ về Seo. Đồng nghĩa rằng bạn biết rõ ràng doanh nghiệp chúng tôi thu thập thông tin cho mục đích gì cũng như chúng tôi đã hỏi ý kiến các bạn có bằng lòng về quyền dùng. Khi các bạn cung cấp thông tin cá nhân trên website của chúng tôi như vậy có nghĩa là bạn đang chia sẻ thông tin của bạn với chúng tôi, ngoại trừ có yêu cầu khác. Cùng với đó, 1 vài hoạt động với tính đặc thù của công ty chúng tôi, có thể sẽ làm thông tin các bạn được bật mí đến người truy cập khác trong website.

Chúng tôi sử dụng thông tin với mục đích:

Trả lời câu hỏi của bạn, khi bạn đặt ra 1 nghi ngờ nào về dịch vụ seo cũng như khóa học seo từ chúng tôi các bạn cần liên lạc cho chúng tôi ngay theo thông tin của chúng tôi được chúng tôi được cung cấp/ khu vực riêng trên website. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp nhằm mục đích trả lời các thắc mắc của bạn. Trong một số trường hợp, nếu cần chúng tôi sẽ chia sẻ đối với việc sử dụng các thông tin cá nhân của bạn cho các tổ chức, thành viên khác nằm trong doanh nghiệp FrieslandCampina, hoặc có Nhà khai thác dữ liệu sẽ được nêu ở mục 3 bên dưới.

Khi bạn tham gia vào website seotongluc.com chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân được bạn cung cấp sau khi đăng ký vào các khóa học seo hoặc dịch vụ seo online hay offline với mục tiêu quản lý điều hành và cải tiến website, tăng thêm một lợi ích cho người sử dụng và cung cấp các khóa học seo và dịch vụ seo của chúng tôi.

Seo tổng lực có thể do bên thứ ba đại diện tổ chức chúng tôi sẽ khai thác điều hành dữ liệu sau đó họ sẽ được phép khai các thông tin mà các bạn đã đưa cho chúng tôi (cùng xem mục Nhà khai thác dữ liệu) .

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin thu thập được để thông báo cho bạn về những khóa học seo và dịch vụ seo do đơn vị chúng tôi hay các công ty đối tác thực hiện, hoặc xin ý kiến của các bạn cho những vấn đề về dịch vụ và khóa học seo hay các vấn đề khác nữa.

Đơn vị xử lý dữ liệu (Nhà khai thác dữ liệu)

Sẽ có lúc công ty chúng tôi sẽ liên kết với bên thứ ba nhằm phân tích và khai thác dữ liệu mà chúng tôi đã thu nhận từ các trang web của chúng tôi, có cả thông tin cá nhân bạn. Các dịch vụ và các bên thứ ba này đã có giao kèo ràng buộc trách nhiệm không quyền sửu dụng dữ liệu bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà chúng tôi đã đưa ra.

An ninh mạng và bảo mật thông báo

Công ty đề ra vài biện pháp ngăn đề phòng hợp lý nhằm giữ an toàn những dữ liệu của các bạn, và sẽ bắt buộc Nhà khai thác dữ liệu thực hiện tương tự.

Cách phòng chống: Ngoài người quản trị trang web seotongluc.com hay người được trao nhiệm vụ vậy các bạn là người độc nhất được vào sử dụng đến thông tin cá nhân của mình. Đăng ký dùng của bạn được bảo mật bởi khóa mật khẩu để ngăn chặn sự truy cập trái phép. Khuyên bạn không được để mất mật khẩu của bạn cho bất kỳ người nào cũng như chúng tôi sẽ không hỏi về mật khẩu cảu bạn qua điện thoại, các hình thức khác hoặc email cả.

Rất khó bảo đảm 100% cho thông tin khi được đưa lên internet mặc dù biết chúng tôi sẽ cố gắng hết sức bảo đảm tốt nhât dữ liệu cá nhân của bạn trên hệ thống chúng tôi nhưng chúng tôi có thể không thể đảm bảo hay cam đoan về tính an toàn của thông tin, khi đó rủi ro các bạn tự chịu.

Không những thế, chúng tôi có thể bật mí thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp sau

Tuy nhiên công ty của chúng tôi sẽ có thể tiết lộ thông tin cá nhân của các bạn đối với bên đối tác thứ ba nếu các bạn tự nguyện. Thí dụ, Chúng tôi có thể dùng dữ liệu đã có về bạn (hay như các sở thích hoặc mối quan tâm mà bạn đã khai) để xác định các bạn sẽ quan tâm đến những khóa học seo hay dịch vụ seo của một bên thứ ba cụ thể nào không.

Chúng tôi sẽ đưa thông tin cá nhân của bạn nếu như các vấn đề luật pháp yêu cầu, hoặc đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền nếu như công ty nghi ngờ là sự việc sẽ cần thiết. Nhằm tuân theo những đề nghị của pháp luật hay dựa vào qui định của luật pháp; kiểm soát an ninh, tài sản của những công ty đối tác; ngăn ngừa kiềm hãm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc bảo vệ an toàn cá nhân của bạn hay công chúng.

Công ty của chúng tôi có thể bật mí và chuyển thông tin cá nhân của bạn tới 1 bên thứ ba, đối tượng mua lại toàn bộ tài sản của chúng tôi.

Quyền lợi của bạn

Được phép khai thác sử dụng dữ liệu cá nhân của các bạn khi các bạn đã đồng ý.

Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào nhằm bảo mật hay đảm bảo những dữ liệu của các bạn đưa cho chúng tôi là phù hợp và chính xác.

Khi các bạn đang tham gia đăng ký các khóa học seo hoặc đăng kí làm các dịch vụ liên quan đến seo, truy cập với tên của bạn sau đó sẽ có thể dùng các dịch vụ hay sản phẩm của trang web seotongluc.com.